Weiteres Nachschlagewerk   de-deDE-CN   en-cnEN-CN  leoLEO  googleGoogle  wikiWIKI

Anbeginn

Sachgebiet: Technik
Morphologie: an|be|ginn
Grammatikangaben: Wortart: Substantiv
Geschlecht: männlich
Flexion: der Anbeginn, des Anbeginn[e]s, dem Anbeginn, den Anbeginn
Flexion: der Anbeginn, des Anbeginns, dem Anbeginn, den Anbeginn
Pragmatikangaben: gebr: geh.
Relationen zu anderen Wörtern: Links zu anderen Wörtern:


anbeginn